Doučovanie matematiky

Doučovanie matematiky na strednej škole, príprava na maturitu

Témy zo základnej školy sa na stredných školách i gymnáziách rozširujú o mnohé ďalšie. Niektoré z nich sa vyučujú na všetkých typoch škôl, iné sú špecifické len pre gymnáziá. Ako príklad vyberáme nasledovné:

 • Logika, výroky, množiny
 • Čísla, premenné, výrazy, rovnice
 • Kombinatorika, štatistika, pravdepodobnosť
 • Matice, determinanty
 • Komplexné čísla
 • Funkcia a jej vlastnosti
 • Polynomické, racionálne a goniometrické funkcie
 • Exponenciálne a logaritmické funkcie
 • Postupnosti a rady
 • Základy diferenciálneho a integrálneho počtu
 • Planimetria, zhodné a podobné zobrazenia
 • Lineárne útvary a telesá v priestore
 • Vektory, analytická geometria lineárnych útvarov a kužeľosečiek

Doučovanie matematiky pomôže študentom zlepšiť sa v určitých oblastiach a vďaka individuálnemu prístupu dokonale pochopiť preberané učivo.

Cena doučovania je 7,5 € / vyučovacia hodina

Napíšte nám

Kontaktujte nás:

e-mailom: matematika@cielene.sk
alebo použite Kontaktný formulár